Sinopec Kantons Holdings Limited
About Us

Chairman:

Mr. Chen Yaohuan

Executive Directors:

Mr. Chen Yaohuan, Mr. Zhong Fuliang, Mr. Mo Zhenglin, Mr. Yang Yanfei,

Mr. Zou Wenzhi, Mr. Ren Jiajun, Mr. Sang Jinghua

Independent Non-Executive Directors:

Ms. Tam Wai Chu, Maria; Mr. Fong Chung, Mark; Dr. Wong Yau Kar, David;

Ms. Wong Pui Sze, Priscilla


Sinopec Kantons Holdings Limited
Copyright © Sinopec Kantons Holdings Limited 2013